Etusivu

Uusia toimijoita hallitukseen!

Ammattiosastolle valitaan uusi hallitus ja puheenjohtaja kaudelle 2023-2025. Lähde rohkeasti mukaan ja käy täyttämässä lomake 31.10.2022 mennessä.  Allaolevasta  linkistä pääset jäsensivuille, mistä löytyvät lomakkeet ehdokkaaksi asettumiseen.

Jäsenhuone

Ota yhteyttä linkin kautta pääset suoraan asiointipalvelun verkkosivuille, missä voit kysyä työhön liittyvistä asioista, päivittää  jäsentietosi tai hoitaa muita jäsenyytteen liittyviä asioita.

 

Mikäli yhteystietosi muuttuvat, muista käydä tekemässä päivitykset. 

 

 

 

 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Olethan huomannut Tehyn tarjoamat jäsenedut!

Käy katsomassa mitä etuja on tarjolla!

https://www.tehy.fi/fi/jasenedut/etuja-yhteistyokumppaneilta

Tilapaisen siirron kielto kunta-alalla

Tehy ja SuPer ovat julistaneet 14.9. koko kuntasektoria koskevan tilapäisen siirron kiellon, joka on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee kaikkia työsuhteisia tehyläisiä, jotka työskentelevät SOTE-sopimuksen tai KVTES:n soveltamisalalla.

Tilapäisen siirron kiellon aikana työnantaja ei saa siirtää tehyläisiä omasta työtehtävästään tai omasta työskentelypaikastaan toiseen työtehtävään tai toiseen työskentelypaikkaan. Siirtoa ei voi tehdä edes SOTE-sopimuksen / KVTES:n 1 luvun, 10 §, 1 mom. perusteella.

Tilapäisen siirron kiellon aikana tehyläiset eivät kieltäydy työstä, vaan työskentelevät normaalisti omassa työskentelypaikassa vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Jos työnantaja aikoo siirtää tehyläisen töihin toiseen yksikköön tai toisiin työtehtäviin, hän kieltäytyy siitä liiton asettamaan työtaisteluun vedoten. Jos esimies uhkailee esimerkiksi palkan maksamatta jättämisellä, siitä tulee ilmoittaa välittömästi omalle luottamusmiehelle tai Tehyyn asiointipalvelun kautta.

Miten päiväkodeissa toimitaan?:

1. Työntekijöitä ei saa siirtää ryhmästä toiseen, jos ryhmätilat ovat fyysisesti eri rakennuksessa, vaikka ovat hallinnollisesti samaa yksikköä.

2.Mikäli lajennettua hoitoa antavaan päiväkotiin ei  viikonloppuna tulekaan lapsia, niin työntekijän ei ole halutessaan pakko siirtyä toiseen yksikköön.

 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Tehyn keskuslakkotoimikunnan päätöksen mukaisesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä vain vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti.

Keikkailu omalle työnantajalle esimerkiksi vuokrayritysten kautta kuuluu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin. Eli ylimääräisiä keikkavuoroja ei tehdä.

Tehyn päätös ryhtyä työtaisteluun on jäseniä sitova. Henkilöä, joka ei noudata ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, kutsutaan rikkuriksi. Työtaistelun tavoitteena on saada kaikille sote-alan työntekijöille paremmat työolot ja työsuhteen ehdot. Kuulumalla liittoon jäsen sitoutuu noudattamaan liiton tekemiä päätöksiä ja sen antamia ohjeita. Rikkuroinnista tulee aina ilmoittaa luottamusmiehelle tai ammattiosastolle. Tehyn valtuusto päättää myöhemmin rikkureiden erottamisesta.

Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä vuoronvaihtoon tai ylitöihin. Mikäli esihenkilö määrää sinua saapumaan työnantajan yksipuolisesti vaihtamaan työvuoroon, tulee esihenkilölle ilmoittaa noudattavansa liiton julistamaa laillista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, ja ettei tule saapumaan kyseiseen työvuoroon.

Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa.

Työnantajan on annettava työvuoroluettelo kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään pelkästään työvuoroluetteloon merkityt työvuorot. Kiellon aikana ei käytetä liukuvan työajan liukumia.

Vapaa-aikana ei tarvitse vastata työnantajan yhteydenottoihin, ellet ole sopinut varallaolosta. Jos tehtävääsi ei ole aiemminkaan kuulunut varallaoloa, niin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana sitä ei aleta tekemään. Jos taas tehtävääsi kuuluu varallaoloa, niin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään vain ne mahdolliset varallaolovuorot, jotka työvuoroluetteloon on suunniteltu.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia jäseniä. Myös työsopimussuhteiset esihenkilöt, määräaikaiset työntekijät ja henkilöstön edustajat ovat mukana. Vain virkasuhteiset jäsenet ovat rajattu tämän työtaistelun ulkopuolelle. 

Työntekijöitä ei saa painostaa luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (rikoslain 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä työpaikan luottamusmieheen.

Lisätietoja saat tarvittaessa Tehyn asiointipalvelun kautta.